گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به طرح کرامت

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به طرح کرامت

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به طرح کرامت

بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات پنجاه و هشت صفحه

 

 

 

چكيده :

 

موضوع تعليم و تربيت از پيچيدگي روحي ، لطافت عاطفي ، ظرافت عقلي و دقت احساسي خاصي برخوردار است . عدم آشنايي با روش ها و اصول علمي،آموزش و پرورش ما را در سراشيبي ، دشواري ها و ناهنجاري‌هاي رواني به پيش خواهد برد . ما معلمان مسئوليت داريم با طرح ارزش هاي والاي اخلاقي در قالب قصّه ها و داستان ها و مثل هايي از تاريخ زندگي بزرگان و ائمه معصومين (ع) با زباني ساده و دلنشين ، روح و روان دانش آموز را با پاكي ها ، صداقت ها ، رشادت ها ، كرامت ها ، ايثارها و گذشت ها آشنا ساخته و صيقل دهيم . يكي از فرصت هاي مناسب براي طرح اين ارزش هاي والاي اخلاقي و اسلامي و انساني اجراي طرح كرامت در مدارس ابتدايي مي باشد . البتّه توفيق در اين امر مستلزم برخورداري و آشنايي پدر و مادر ، اعضاي خانواده و اولياء و مربيان با ارزش هاي اصيل و اخلاق و آداب و سنن اسلامي است . با ذكر اين موضوع سعي شده نكاتي چند در مورد فعال نمودن دانش آموزان در زمينة اجراي طرح كرامت و ايجاد علاقه در آنها نسبت به اين فعاليت فوق برنامه بيان گردد .

 

 

فهرست مطالب

 

چكيده :

 

مقدمه :

 

توصيف وضعيت موجود و بيان مسأله

 

پيشينه اجراي طرح كرامت :

 

نقش معلم و اعضاي مدرسه در بناي اخلاقي كودكان :

 

هدف از اجراي طرح كرامت :

 

اهداف گزارش :

 

هدف اصلی :

 

اهداف جزئی :

 

مقایسه با شاخص :

 

جمع آوري اطلاعات :

 

تجزيه و تحليل اطلاعات :

 

ارائه راه حل موقت :

 

اجراي راه حل :

 

ارزیابی بعد از جرای طرح (نقاط قوت )

 

نقاط ضعف :

 

ارزيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن :

 

تجديد نظر و دادن گزارش نهايي :

 

منابع :

 

پیوست: